Kleiklooster
Opvang van gasten

Opvang van gasten

In het Kleiklooster hebben we drie kamers waar we vrouwen en hun kinderen een veilige plek bieden. We werken hiervoor samen met Timon en het Wereldhuis. De gezinnen zijn om verschillende redenen dakloos geraakt, en hebben een tijdelijke woonplek nodig. Bij ons kunnen de gezinnen op adem komen. We zijn goede buren voor onze gasten, en helpen hen waar nodig.

Wil je meer weten over onze gastenopvang? Mail dan naar info@kleiklooster.nl