Kleiklooster
Doneren

Doneren

Stichting Vrienden van het Kleiklooster
Kleiburg 29a 
1104 EA Amsterdam
www.Kleiklooster.nl 
Info@Kleiklooster.nl

Contactpersoon
Johannes van den Akker
johannes@kleiklooster.nl
06-45 792 862

Vrijwillige bestuursleden
Voorzitter: Johannes van den  Akker 
Penningmeester: Ellen Ophoff 
Secretaris: Marjolein Riemer

RSIN: 854089524

Beleids/jaarplan 2021
Financieel jaarverslag 2020